Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Djurö 2 Djurö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 2 Djurö 933 13,9% 35,0% 28,4% 22,6% 7,6% 49,5% 50,5% 5,0%  
Summa 933 13,9% 35,0% 28,4% 22,6% 7,6% 49,5% 50,5% 5,0%

http://www.val.se