Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Värmdö 1 Saltarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 1 Saltarö 1122 11,9% 36,7% 32,9% 18,4% 6,2% 53,3% 46,7% 7,3%  
Summa 1122 11,9% 36,7% 32,9% 18,4% 6,2% 53,3% 46,7% 7,3%

http://www.val.se