Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Söra 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söra 1 1141 15,2% 45,7% 23,8% 15,4% 8,7% 50,7% 49,3% 5,9%  
Summa 1141 15,2% 45,7% 23,8% 15,4% 8,7% 50,7% 49,3% 5,9%

http://www.val.se