Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Österskär 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Österskär 1 1567 13,0% 30,7% 23,6% 32,7% 7,5% 46,3% 53,7% 5,0%  
Summa 1567 13,0% 30,7% 23,6% 32,7% 7,5% 46,3% 53,7% 5,0%

http://www.val.se