Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 13 Bällsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Bällsta S 1420 13,9% 54,9% 21,3% 10,0% 7,0% 48,5% 51,5% 4,1%  
Summa 1420 13,9% 54,9% 21,3% 10,0% 7,0% 48,5% 51,5% 4,1%

http://www.val.se