Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 7 Norrgården-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Norrgården-Sörgården 1079 20,5% 31,6% 20,0% 27,9% 6,4% 45,5% 54,5% 5,9%  
Summa 1079 20,5% 31,6% 20,0% 27,9% 6,4% 45,5% 54,5% 5,9%

http://www.val.se