Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 6 Vallentuna nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Vallentuna nordöstra 1503 17,6% 49,0% 22,0% 11,3% 9,6% 49,6% 50,4% 5,5%  
Summa 1503 17,6% 49,0% 22,0% 11,3% 9,6% 49,6% 50,4% 5,5%

http://www.val.se