Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 5 Ormsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Ormsta N 1343 18,9% 37,2% 24,5% 19,4% 10,8% 51,2% 48,8% 3,1%  
Summa 1343 18,9% 37,2% 24,5% 19,4% 10,8% 51,2% 48,8% 3,1%

http://www.val.se