Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Grimstaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimstaby 1751 16,6% 37,6% 27,5% 18,3% 9,8% 48,3% 51,7% 4,9%  
Summa 1751 16,6% 37,6% 27,5% 18,3% 9,8% 48,3% 51,7% 4,9%

http://www.val.se