Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Nolaskogs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsköldsviks Norra 19456 17,5% 27,2% 25,4% 29,8% 6,6% 49,0% 51,0% 2,5%  
Örnsköldsviks Södra 24561 15,2% 32,5% 26,3% 26,0% 6,7% 50,5% 49,5% 1,7%  
Örnsköldsvik 44017 16,2% 30,2% 25,9% 27,7% 6,6% 49,8% 50,2% 2,0%

http://www.val.se