Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Centrala Sundsvall-Timrå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvall (del av) 32496 21,4% 30,8% 22,7% 25,1% 7,2% 48,4% 51,6% 3,9%  
Timrå 13980 14,9% 33,2% 26,0% 25,9% 6,4% 50,3% 49,7% 2,6%  
Centrala Sundsvall-Timrå 46476 19,4% 31,6% 23,7% 25,4% 7,0% 49,0% 51,0% 3,5%

http://www.val.se