Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvall-Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvall (del av) 43372 15,2% 34,0% 26,0% 24,7% 6,7% 49,9% 50,1% 1,9%  
Ånge 8223 14,7% 27,6% 26,7% 31,0% 6,9% 50,4% 49,6% 2,5%  
Sundsvall-Ånge 51595 15,2% 33,0% 26,1% 25,7% 6,7% 50,0% 50,0% 2,0%

http://www.val.se