Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Mora/Orsa/Älvdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mora 16375 16,3% 28,4% 27,6% 27,6% 7,1% 49,7% 50,3% 2,4%  
Orsa 5560 16,6% 27,5% 26,5% 29,4% 7,7% 49,3% 50,7% 3,4%  
Älvdalen 5901 16,0% 27,8% 26,1% 30,1% 6,5% 51,2% 48,8% 2,9%  
Mora/Orsa/Älvdalen 27836 16,3% 28,1% 27,1% 28,5% 7,1% 49,9% 50,1% 2,7%

http://www.val.se