Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Ludvika/Smedjebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvika 20744 16,5% 28,2% 25,5% 29,7% 6,6% 49,8% 50,2% 3,2%  
Smedjebacken 8706 13,5% 28,4% 29,5% 28,6% 5,9% 50,8% 49,2% 2,5%  
Ludvika/Smedjebacken 29450 15,6% 28,3% 26,7% 29,4% 6,4% 50,1% 49,9% 3,0%

http://www.val.se