Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Borlänge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borlänge Andra 18497 18,4% 32,4% 25,4% 23,8% 7,4% 50,2% 49,8% 2,4%  
Borlänge Första 19453 21,6% 31,1% 23,6% 23,7% 8,1% 50,4% 49,6% 6,3%  
Borlänge 37950 20,0% 31,7% 24,5% 23,8% 7,8% 50,3% 49,7% 4,4%

http://www.val.se