Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Östra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sala 17265 17,2% 29,6% 26,3% 26,9% 7,3% 49,5% 50,5% 2,8%  
Västerås 106897 19,4% 34,1% 23,2% 23,3% 7,2% 49,3% 50,7% 5,4%  
Östra valkretsen 124162 19,1% 33,4% 23,6% 23,8% 7,2% 49,3% 50,7% 5,0%

http://www.val.se