Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro-Lekeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeberg 5596 15,7% 31,9% 27,4% 24,9% 6,6% 51,6% 48,4% 1,4%  
Örebro 105337 22,5% 33,1% 22,7% 21,6% 7,5% 48,3% 51,7% 3,8%  
Örebro-Lekeberg 110933 22,1% 33,1% 23,0% 21,8% 7,5% 48,4% 51,6% 3,7%

http://www.val.se