Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro läns Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Degerfors 7821 14,0% 29,8% 26,9% 29,4% 6,8% 50,5% 49,5% 3,6%  
Karlskoga 23941 16,1% 30,2% 24,5% 29,2% 6,7% 49,3% 50,7% 3,2%  
Örebro läns Västra 31762 15,6% 30,1% 25,1% 29,2% 6,7% 49,6% 50,4% 3,3%

http://www.val.se