Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Norra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors 10452 13,5% 26,4% 27,5% 32,7% 6,1% 50,1% 49,9% 5,1%  
Munkfors 3103 14,9% 27,6% 22,9% 34,5% 5,9% 49,8% 50,2% 4,4%  
Sunne 10744 16,4% 29,9% 26,1% 27,6% 7,7% 50,0% 50,0% 3,5%  
Torsby 10338 15,3% 26,6% 26,5% 31,6% 6,5% 50,5% 49,5% 6,1%  
Norra valkretsen 34637 15,0% 27,6% 26,4% 31,0% 6,7% 50,2% 49,8% 4,9%

http://www.val.se