Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Östra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Filipstad 8659 14,9% 25,8% 27,4% 31,9% 6,6% 50,2% 49,8% 4,3%  
Kristinehamn 19468 15,9% 29,2% 26,3% 28,7% 6,6% 49,3% 50,7% 3,5%  
Storfors 3435 13,4% 28,2% 29,7% 28,7% 5,9% 51,2% 48,8% 5,4%  
Östra valkretsen 31562 15,3% 28,1% 27,0% 29,6% 6,5% 49,8% 50,2% 3,9%

http://www.val.se