Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Sydvästkretsen II

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlöv 12719 18,5% 35,4% 23,7% 22,4% 7,0% 50,0% 50,0% 9,0%  
Lomma 15870 12,6% 38,2% 22,9% 26,3% 6,6% 48,4% 51,6% 2,9%  
Svedala 14848 15,5% 39,9% 24,4% 20,3% 6,6% 49,5% 50,5% 4,0%  
Trelleborg 33300 16,9% 33,8% 24,2% 25,1% 7,0% 49,5% 50,5% 5,8%  
Vellinge 25322 12,7% 36,3% 25,0% 25,9% 6,8% 49,1% 50,9% 3,9%  
Sydvästkretsen II 102059 15,2% 36,2% 24,2% 24,5% 6,8% 49,3% 50,7% 5,0%

http://www.val.se