Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Mellankretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 24256 18,7% 35,1% 23,4% 22,8% 7,4% 49,8% 50,2% 5,1%  
Hörby 11812 17,5% 31,3% 26,0% 25,2% 7,3% 49,9% 50,1% 4,9%  
Höör 11996 16,3% 33,8% 26,0% 23,9% 7,2% 49,9% 50,1% 5,2%  
Kävlinge 21706 15,0% 40,5% 23,1% 21,3% 6,6% 49,8% 50,2% 3,8%  
Landskrona 32426 18,9% 32,1% 24,4% 24,7% 7,0% 49,3% 50,7% 9,3%  
Lund 85929 28,7% 31,5% 21,4% 18,4% 8,1% 49,4% 50,6% 6,6%  
Staffanstorp 16536 15,9% 39,2% 21,8% 23,1% 7,0% 49,3% 50,7% 4,2%  
Svalöv 10165 16,9% 35,7% 24,5% 22,9% 7,2% 51,3% 48,7% 6,2%  
Mellankretsen 214826 21,8% 33,8% 22,9% 21,4% 7,5% 49,6% 50,4% 6,2%

http://www.val.se