Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Karlskronakretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlskrona C 16087 25,3% 27,2% 21,6% 25,9% 7,4% 48,6% 51,4% 4,0%  
Karlskrona V 16124 15,3% 35,5% 23,9% 25,4% 6,2% 51,4% 48,6% 5,6%  
Karlskrona Ö 17211 14,5% 33,9% 26,5% 25,1% 6,6% 50,3% 49,7% 1,6%  
Karlskrona 49422 18,2% 32,2% 24,1% 25,4% 6,8% 50,1% 49,9% 3,7%

http://www.val.se