Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar 4 Emmaboda Nybro Torsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Emmaboda 7560 15,2% 28,2% 26,3% 30,3% 7,2% 51,0% 49,0% 5,3%  
Nybro 15928 16,8% 28,8% 25,0% 29,5% 7,0% 50,0% 50,0% 3,7%  
Torsås 5634 14,7% 28,1% 27,7% 29,4% 6,6% 51,0% 49,0% 3,1%  
Kalmar 4 Emmaboda Nybro Torsås 29122 16,0% 28,5% 25,8% 29,7% 7,0% 50,5% 49,5% 4,0%

http://www.val.se