Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Motala Finspång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finspång 16739 15,7% 30,0% 25,8% 28,5% 6,7% 50,5% 49,5% 3,4%  
Motala 33197 16,8% 31,6% 25,9% 25,8% 7,0% 49,6% 50,4% 2,7%  
Motala Finspång 49936 16,4% 31,1% 25,9% 26,7% 6,9% 49,9% 50,1% 3,0%

http://www.val.se