Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Andra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Katrineholm 25404 17,9% 29,8% 25,4% 26,9% 7,7% 49,1% 50,9% 3,9%  
Vingåker 7028 14,8% 29,0% 27,9% 28,2% 7,4% 50,3% 49,7% 2,9%  
Andra valkretsen 32432 17,2% 29,6% 26,0% 27,2% 7,6% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se