Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala läns norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Heby 10634 17,2% 28,5% 26,9% 27,4% 7,9% 51,2% 48,8% 3,1%  
Tierp 15953 16,5% 29,7% 25,8% 28,0% 7,0% 50,3% 49,7% 3,0%  
Älvkarleby 7234 15,0% 31,2% 27,2% 26,6% 7,1% 50,2% 49,8% 3,8%  
Östhammar 17165 16,2% 28,4% 27,6% 27,8% 7,3% 51,1% 48,9% 2,9%  
Uppsala läns norra 50986 16,3% 29,2% 26,8% 27,6% 7,3% 50,7% 49,3% 3,1%

http://www.val.se