Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala läns södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Enköping 31063 17,4% 32,7% 25,4% 24,5% 7,4% 49,6% 50,4% 3,8%  
Håbo 14645 16,6% 39,9% 24,5% 19,0% 7,8% 50,3% 49,7% 5,8%  
Uppsala läns södra 45708 17,2% 35,0% 25,1% 22,7% 7,5% 49,8% 50,2% 4,5%

http://www.val.se