Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sydost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 57928 20,4% 37,7% 23,2% 18,6% 7,7% 49,8% 50,2% 9,5%  
Huddinge 70610 19,6% 40,4% 23,1% 17,0% 7,5% 49,7% 50,3% 10,4%  
Nynäshamn 20397 17,1% 33,4% 25,4% 24,1% 8,0% 50,2% 49,8% 5,6%  
Sydost 148935 19,6% 38,4% 23,4% 18,6% 7,6% 49,8% 50,2% 9,4%

http://www.val.se