Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 60003 21,0% 38,2% 23,3% 17,5% 7,7% 50,1% 49,9% 14,4%  
Nykvarn 6773 14,6% 42,4% 23,7% 19,4% 7,0% 50,4% 49,6% 5,1%  
Salem 11190 17,5% 39,9% 21,3% 21,3% 8,4% 49,1% 50,9% 6,3%  
Södertälje 64234 20,8% 35,7% 22,9% 20,6% 7,6% 50,0% 50,0% 12,0%  
Sydväst 142200 20,3% 37,4% 23,0% 19,3% 7,7% 50,0% 50,0% 12,2%

http://www.val.se