Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Umeå omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 874 15,7% 32,7% 28,5% 23,1% 8,5% 49,8% 50,2% 1,6%  
Brännland 1679 13,3% 42,8% 25,6% 18,3% 7,4% 51,2% 48,8% 2,3%  
Bullmark 1049 16,5% 33,1% 27,0% 23,5% 6,0% 52,3% 47,7% 3,4%  
Böleå 1880 24,9% 26,6% 20,4% 28,1% 7,2% 46,8% 53,2% 1,8%  
Böleäng Västra 1450 18,7% 38,0% 26,8% 16,5% 8,5% 49,5% 50,5% 2,1%  
Böleäng Östra 1135 19,6% 33,8% 26,2% 20,4% 8,5% 49,8% 50,2% 2,0%  
Grubbe Norra 1306 21,2% 37,3% 22,1% 19,4% 10,9% 49,9% 50,1% 2,1%  
Grubbe Södra 1332 19,7% 36,3% 23,3% 20,6% 9,5% 47,8% 52,2% 1,7%  
Hissjö 974 14,9% 43,2% 22,0% 19,9% 7,4% 51,0% 49,0% 1,7%  
Holmsund Södra 1341 12,0% 38,5% 23,7% 25,8% 5,7% 48,7% 51,3% 2,7%  
Holmsund Västra 1465 19,7% 31,1% 21,4% 27,8% 8,8% 49,0% 51,0% 4,4%  
Holmsund Östra 1898 15,6% 33,9% 32,0% 18,4% 7,3% 51,6% 48,4% 2,1%  
Hörnefors Västra 1427 16,0% 30,3% 23,0% 30,7% 7,9% 50,7% 49,3% 2,2%  
Hörnefors Östra 2082 13,3% 33,1% 32,0% 21,5% 7,5% 52,5% 47,5% 1,6%  
Kronoparken 1329 17,7% 30,5% 21,7% 30,1% 6,5% 47,6% 52,4% 1,6%  
Obbola 2074 15,6% 36,0% 27,6% 20,7% 7,8% 51,1% 48,9% 2,4%  
Röbäck 1864 21,5% 41,0% 22,7% 14,9% 10,0% 48,3% 51,7% 2,7%  
Stöcke 1749 15,1% 41,9% 25,2% 17,8% 7,5% 50,7% 49,3% 1,6%  
Sävar Västra 1305 16,6% 37,2% 21,2% 25,0% 8,9% 49,5% 50,5% 1,5%  
Sävar Östra 1417 13,2% 39,5% 26,3% 21,0% 6,2% 50,3% 49,7% 1,9%  
Tavelsjö 1733 16,3% 37,2% 25,0% 21,5% 7,1% 52,2% 47,8% 1,2%  
Täfteå 1062 11,7% 46,3% 25,7% 16,3% 6,9% 50,7% 49,3% 1,2%  
Umedalen Västra 1224 23,0% 50,9% 14,9% 11,3% 9,3% 49,2% 50,8% 2,9%  
Umedalen Östra 1224 20,5% 39,7% 23,6% 16,2% 9,2% 47,2% 52,8% 5,4%  
Västteg 1695 30,1% 27,1% 21,3% 21,4% 10,9% 48,0% 52,0% 1,7%  
Yttersjö 1372 14,6% 41,7% 26,8% 16,9% 6,9% 51,2% 48,8% 1,7%  
Östteg 1645 15,9% 36,7% 23,0% 24,4% 8,1% 50,2% 49,8% 1,9%  
Umeå omland 39585 17,6% 36,6% 24,6% 21,2% 8,0% 49,9% 50,1% 2,2%

http://www.val.se