Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - Sundsvalls Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Bosvedjan 2024 14,6% 27,7% 26,9% 30,8% 6,2% 46,2% 53,8% 1,9%  
Skön-Byn 1772 13,0% 36,4% 26,0% 24,7% 8,6% 51,0% 49,0% 1,9%  
Skön-Fillan 1659 21,8% 33,9% 24,0% 20,4% 8,6% 48,5% 51,5% 5,9%  
Skön-Finsta 1324 19,6% 29,4% 24,7% 26,4% 6,3% 52,1% 47,9% 6,7%  
Skön-Haga N 1747 14,7% 28,6% 23,0% 33,8% 6,2% 47,6% 52,4% 2,0%  
Skön-Haga S 1654 19,9% 31,0% 20,8% 28,3% 5,1% 46,3% 53,7% 2,5%  
Skön-Heffners 1291 19,5% 31,1% 21,0% 28,4% 6,8% 46,0% 54,0% 8,4%  
Skön-Korsta 1270 18,5% 32,4% 24,6% 24,5% 6,9% 50,9% 49,1% 2,4%  
Skön-Kyrkbygden 1076 16,0% 34,9% 29,0% 20,1% 7,5% 52,2% 47,8% 3,0%  
Skön-Ortviken 1508 21,4% 28,4% 25,5% 24,7% 6,8% 50,5% 49,5% 2,3%  
Sundsvalls Första 15325 17,7% 31,2% 24,5% 26,6% 6,9% 48,9% 51,1% 3,5%

http://www.val.se