Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län - Ålder och kön - Sandvikens första valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1508 19,2% 33,6% 21,2% 26,1% 8,2% 50,1% 49,9% 2,7%  
Björksätra 1794 16,4% 32,6% 22,5% 28,5% 6,9% 47,9% 52,1% 12,3%  
Jernvallen Norra 1651 14,4% 30,8% 29,3% 25,5% 6,2% 49,7% 50,3% 2,5%  
Jernvallen Södra 1406 15,5% 31,2% 27,0% 26,2% 6,6% 50,7% 49,3% 2,5%  
Jäderfors-Norrsätra 1252 15,7% 29,2% 23,6% 31,5% 6,7% 51,4% 48,6% 6,2%  
Murgården 2247 17,7% 21,4% 21,6% 39,3% 6,1% 46,6% 53,4% 4,2%  
Sandbacka 1919 19,2% 32,8% 24,8% 23,2% 7,9% 52,2% 47,8% 2,5%  
Sandviken Centrum 2198 21,7% 20,4% 20,0% 37,9% 6,3% 47,2% 52,8% 2,2%  
Sandviken Norra 1894 13,8% 36,4% 24,8% 25,0% 6,8% 50,6% 49,4% 1,2%  
Säljan 1661 12,5% 39,9% 30,0% 17,6% 6,9% 52,1% 47,9% 2,3%  
Vallhov 1759 17,1% 37,2% 31,0% 14,8% 8,5% 51,3% 48,7% 3,9%  
Sandvikens första valkrets 19289 16,8% 31,0% 24,8% 27,4% 7,0% 49,8% 50,2% 3,8%

http://www.val.se