Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Borlänge Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum - Mjälga 1523 23,8% 33,2% 24,0% 19,0% 7,3% 52,5% 47,5% 4,2%  
Domnarvet V 1807 20,5% 40,7% 25,1% 13,7% 9,1% 52,5% 47,5% 3,4%  
Domnarvet Ö 1315 15,0% 32,1% 22,6% 30,3% 7,2% 50,0% 50,0% 2,6%  
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1600 12,5% 32,1% 28,9% 26,5% 6,0% 49,6% 50,4% 2,2%  
Gylle - Åselby 1485 13,4% 33,3% 24,4% 28,9% 7,5% 50,3% 49,7% 1,4%  
Gylletäppan 1393 16,9% 27,7% 26,1% 29,2% 5,0% 47,4% 52,6% 1,7%  
Hushagen - Forssa 1566 24,5% 27,3% 20,7% 27,6% 7,4% 48,1% 51,9% 3,3%  
Kyrkbygden - Söder Tuna 1988 14,7% 31,5% 25,8% 28,0% 7,4% 49,2% 50,8% 1,3%  
Ornäs 1400 17,0% 37,3% 27,1% 18,6% 7,4% 50,8% 49,2% 1,9%  
Torsång 1125 12,3% 34,2% 33,3% 20,2% 6,5% 50,9% 49,1% 0,4%  
Väster Tuna - Idkerberget 1464 15,8% 32,4% 30,9% 20,8% 7,4% 53,6% 46,4% 1,4%  
Östermalm 1831 29,9% 26,9% 19,5% 23,6% 9,3% 48,3% 51,7% 4,3%  
Borlänge Andra 18497 18,4% 32,4% 25,4% 23,8% 7,4% 50,2% 49,8% 2,4%

http://www.val.se