Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Falu Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås V 1275 15,1% 32,3% 23,7% 28,9% 6,9% 51,0% 49,0% 1,3%  
Bjursås Ö och Sågmyra 1534 12,6% 30,0% 28,9% 28,5% 6,5% 50,7% 49,3% 2,0%  
Boda och Toftbyn 1142 15,2% 30,1% 29,9% 24,8% 7,0% 52,0% 48,0% 1,3%  
Bojsenburg 1306 40,0% 36,8% 15,1% 8,2% 12,1% 46,9% 53,1% 7,0%  
Borgärdet och Lumsheden 1608 13,5% 25,7% 25,1% 35,6% 6,1% 50,0% 50,0% 1,9%  
Britsarvet 1187 14,7% 26,2% 25,1% 34,0% 5,7% 44,3% 55,7% 1,1%  
Danholn och Karlsbyheden 1042 15,2% 29,9% 27,2% 27,7% 7,4% 50,5% 49,5% 1,4%  
Enviken 1326 13,4% 29,3% 25,6% 31,6% 6,4% 50,0% 50,0% 2,3%  
Grycksbo 1551 16,6% 31,7% 24,5% 27,2% 7,0% 51,8% 48,2% 3,2%  
Herrhagen 1344 27,2% 24,7% 19,7% 28,3% 8,6% 46,7% 53,3% 5,3%  
Karlberg 1765 20,7% 30,9% 26,2% 22,2% 10,0% 48,3% 51,7% 4,4%  
Kyrkbacken 1256 18,6% 27,5% 24,8% 29,1% 7,4% 45,7% 54,3% 2,1%  
Linghed 679 15,2% 29,0% 27,4% 28,4% 6,0% 53,2% 46,8% 3,2%  
Lugnet 1131 17,8% 28,0% 30,7% 23,5% 7,9% 47,0% 53,0% 3,0%  
Slätta 910 18,0% 39,2% 30,4% 12,3% 10,8% 48,4% 51,6% 1,0%  
Sundbornsbyn 1132 14,8% 30,5% 29,6% 25,1% 6,4% 50,3% 49,7% 2,0%  
Ångbryggeriet 1004 29,7% 29,0% 20,6% 20,7% 6,5% 45,1% 54,9% 2,7%  
Östanfors 992 22,8% 28,8% 33,1% 15,3% 8,5% 46,5% 53,5% 2,4%  
Falu Norra 22184 18,9% 29,9% 25,7% 25,5% 7,6% 48,8% 51,2% 2,7%

http://www.val.se