Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - Västerås Östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
40 Brottberga-Vallby N 1705 16,7% 41,1% 23,2% 19,0% 8,0% 50,6% 49,4% 5,9%  
41 Vallby S 1844 27,9% 36,5% 16,9% 18,7% 10,5% 48,7% 51,3% 13,1%  
42 Rönnby N 1436 10,4% 25,6% 22,8% 41,2% 5,4% 48,5% 51,5% 3,6%  
43 Rönnby S 1404 10,8% 38,4% 20,2% 30,6% 6,7% 49,4% 50,6% 2,3%  
44 Gryta SV 1682 15,9% 37,4% 25,9% 20,7% 7,8% 47,5% 52,5% 3,6%  
45 Gryta SÖ 1665 15,1% 38,4% 27,2% 19,3% 8,0% 47,4% 52,6% 3,7%  
46 Gryta N 1792 13,7% 39,6% 32,8% 13,9% 8,7% 51,3% 48,7% 3,0%  
47 Önsta 2066 20,1% 40,5% 26,5% 13,0% 10,9% 49,1% 50,9% 4,9%  
48 Nordanby 1582 27,7% 33,9% 16,9% 21,4% 5,9% 51,4% 48,6% 7,1%  
49 Skallberget 1547 30,1% 34,8% 18,0% 17,1% 8,4% 47,4% 52,6% 7,2%  
50 Emaus-Bangatan 1537 29,4% 30,9% 18,5% 21,2% 7,3% 49,5% 50,5% 4,9%  
51 Gideonsberg 1631 36,0% 25,2% 19,3% 19,6% 10,0% 47,7% 52,3% 4,6%  
52 Nordanby gärde 1529 24,2% 30,2% 19,4% 26,2% 6,5% 50,1% 49,9% 5,8%  
53 Skjutbanegatan-Haga N 1818 23,8% 28,2% 18,8% 29,2% 4,9% 50,8% 49,2% 4,0%  
54 Haga Ö - Malmaberg 1696 23,4% 30,4% 22,3% 23,9% 5,8% 48,8% 51,2% 5,1%  
55 Malmaberg Ö 1680 19,2% 24,8% 21,5% 34,5% 4,5% 48,1% 51,9% 4,4%  
56 Skiljebo 1599 16,8% 31,6% 22,0% 29,7% 6,0% 47,8% 52,2% 4,6%  
57 Hemdal-Sandgärdet 1567 24,0% 36,8% 21,4% 17,9% 7,0% 49,4% 50,6% 6,0%  
58 Haga 1457 30,3% 22,0% 17,8% 29,9% 6,0% 50,7% 49,3% 5,4%  
59 Bjurhovda N 1887 17,0% 37,6% 27,8% 17,6% 8,3% 49,7% 50,3% 3,8%  
60 Bjurhovda S 1645 23,3% 39,1% 20,0% 17,6% 9,6% 51,1% 48,9% 9,6%  
61 Brandthovda-Badelunda 1798 12,8% 35,2% 24,7% 27,3% 7,7% 49,8% 50,2% 2,9%  
62 Klockartorp 1756 20,4% 28,6% 21,0% 30,1% 6,4% 47,2% 52,8% 3,4%  
63 Hökåsen Ö 1154 9,9% 41,9% 20,6% 27,6% 6,1% 50,5% 49,5% 2,4%  
64 Tillberga tätort 1656 15,5% 42,2% 21,7% 20,6% 8,5% 49,5% 50,5% 3,0%  
65 Björksta-Sevalla-Tillb-Tortuna 1747 14,2% 40,9% 26,7% 18,2% 7,4% 52,0% 48,0% 2,5%  
66 Irsta-Kungsåra-Kärrbo-Ängsö 1483 11,7% 40,1% 29,1% 19,1% 5,9% 51,3% 48,7% 2,5%  
67 Irsta tätort 1821 13,4% 44,9% 22,5% 19,2% 8,0% 50,4% 49,6% 2,8%  
68 Hökåsen V 1061 10,0% 40,4% 23,8% 25,8% 5,3% 49,5% 50,5% 2,0%  
69 Erikslund-Hagaberg 1474 13,2% 45,0% 24,4% 17,5% 6,2% 48,6% 51,4% 3,3%  
70 Malmaberg N 1646 21,1% 31,4% 21,7% 25,7% 5,5% 50,0% 50,0% 7,2%  
71 Tunby-Vega 1632 21,0% 36,9% 24,0% 18,1% 8,5% 51,8% 48,2% 3,0%  
Västerås Östra valkrets 51997 19,5% 35,3% 22,6% 22,6% 7,3% 49,5% 50,5% 4,7%

http://www.val.se