Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Axberg 1404 15,2% 36,3% 27,5% 21,1% 7,5% 50,6% 49,4% 2,0%  
Bromsplan 1187 37,5% 29,4% 16,9% 16,2% 8,2% 48,4% 51,6% 1,9%  
Ervalla 853 17,1% 33,2% 29,5% 20,2% 7,2% 53,0% 47,0% 2,2%  
Glanshammar-Ödeby 1524 12,4% 33,7% 27,8% 26,1% 5,6% 51,1% 48,9% 1,9%  
Hagaby 1327 16,8% 36,2% 25,4% 21,6% 7,0% 48,5% 51,5% 1,4%  
Hjortstorp 1257 32,5% 32,1% 16,8% 18,7% 8,9% 47,4% 52,6% 1,2%  
Hovsta västra 915 15,0% 46,2% 24,0% 14,8% 8,0% 50,2% 49,8% 1,7%  
Hovsta östra 1146 13,9% 43,5% 25,3% 17,4% 8,5% 46,2% 53,8% 1,5%  
Järntorget 1814 28,7% 23,9% 21,8% 25,6% 6,7% 46,6% 53,4% 2,0%  
Karolinska 1328 25,7% 23,6% 22,6% 28,1% 6,9% 46,5% 53,5% 2,2%  
Kåvi-Lillån 1161 13,3% 40,7% 23,1% 23,0% 6,5% 49,4% 50,6% 1,6%  
Lillkyrka 616 13,0% 38,1% 27,1% 21,8% 4,2% 51,3% 48,7% 2,9%  
Lillån Bettorp 1268 13,2% 46,5% 21,7% 18,6% 8,0% 49,7% 50,3% 2,1%  
Lundby norra 1093 14,2% 31,7% 27,7% 26,4% 6,0% 49,6% 50,4% 3,8%  
Lundby södra 1023 14,7% 29,4% 26,6% 29,3% 7,0% 49,9% 50,1% 2,1%  
Norrby 832 15,6% 31,6% 18,9% 33,9% 5,5% 43,5% 56,5% 2,9%  
Pettersberg-Ringstorp 1225 20,8% 38,0% 24,7% 16,4% 6,0% 49,1% 50,9% 2,4%  
Rinkaby 494 13,8% 46,0% 23,7% 16,6% 6,7% 51,2% 48,8% 1,4%  
Rynninge-Grenadjärstaden 1338 20,6% 35,1% 29,4% 14,9% 7,8% 49,0% 51,0% 1,6%  
Sofia 1869 21,6% 26,1% 17,1% 35,2% 4,7% 44,5% 55,5% 2,1%  
Vivalla norra 1181 27,3% 35,1% 19,8% 17,8% 8,7% 49,0% 51,0% 20,4%  
Vivalla västra 1177 29,5% 41,6% 19,0% 9,9% 11,0% 51,2% 48,8% 21,5%  
Vivalla östra 1363 30,2% 40,1% 18,3% 11,4% 12,4% 49,7% 50,3% 19,4%  
Örebro Nordöstra 27395 20,8% 34,7% 23,0% 21,5% 7,4% 48,7% 51,3% 4,5%

http://www.val.se