Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro Nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baronbackarna 1516 37,9% 33,1% 16,4% 12,7% 11,7% 50,7% 49,3% 13,3%  
Björkhaga 1413 14,1% 38,3% 29,3% 18,3% 8,1% 48,8% 51,2% 1,4%  
Brolyckan 1428 30,9% 27,5% 15,7% 26,0% 7,3% 44,9% 55,1% 2,0%  
Gamla Hjärsta 1226 19,7% 35,4% 25,9% 19,0% 8,6% 47,7% 52,3% 3,4%  
Karlslund 1070 10,5% 26,6% 28,4% 34,5% 6,4% 48,2% 51,8% 1,9%  
Kil 1021 16,2% 33,9% 29,1% 20,9% 6,7% 53,6% 46,4% 1,8%  
Markbacken 850 30,9% 36,6% 18,4% 14,1% 7,9% 47,9% 52,1% 11,2%  
Marklyckan 1116 34,6% 23,3% 17,8% 24,3% 7,8% 47,1% 52,9% 2,5%  
Mellringe 1919 14,2% 28,8% 25,0% 32,0% 6,3% 47,1% 52,9% 2,4%  
Mikael 1166 22,9% 36,2% 23,0% 17,9% 7,4% 48,4% 51,6% 2,6%  
Nya Hjärsta västra 1033 15,9% 38,7% 23,1% 22,3% 9,3% 50,1% 49,9% 1,5%  
Nya Hjärsta östra 768 13,0% 40,4% 29,2% 17,4% 6,2% 48,0% 52,0% 2,0%  
Oxhagen 1453 30,8% 37,6% 19,3% 12,3% 9,3% 50,1% 49,9% 13,7%  
Tegnér 1373 35,6% 30,0% 18,9% 15,4% 8,4% 46,4% 53,6% 2,8%  
Trängen 1034 15,2% 27,5% 30,6% 26,8% 6,1% 46,8% 53,2% 3,8%  
Tysslinge-Garphyttan 1356 16,5% 37,1% 25,8% 20,6% 8,4% 51,9% 48,1% 1,8%  
Tysslinge-Latorp 1032 14,5% 37,5% 29,5% 18,5% 6,2% 50,1% 49,9% 2,5%  
Varberga västra 1323 38,3% 37,6% 15,3% 8,8% 8,5% 53,6% 46,4% 12,7%  
Varberga östra 955 37,3% 34,7% 15,9% 12,1% 9,8% 52,4% 47,6% 16,0%  
Vasa 1674 25,6% 25,7% 22,9% 25,7% 6,8% 46,1% 53,9% 2,2%  
Viktoria 1392 24,9% 30,2% 20,0% 24,9% 7,8% 47,1% 52,9% 2,2%  
Örebro Nordvästra 26118 24,1% 32,8% 22,6% 20,5% 7,9% 48,8% 51,2% 4,9%

http://www.val.se