Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Örebro län - Ålder och kön - Örebro Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg östra 1138 11,2% 39,0% 25,5% 24,3% 7,2% 49,9% 50,1% 1,1%  
Almby mellersta 1730 25,1% 40,5% 21,0% 13,4% 8,8% 48,5% 51,5% 2,3%  
Almby västra 1867 52,9% 20,7% 11,8% 14,6% 14,8% 44,7% 55,3% 3,9%  
Almby östra 1219 13,8% 54,8% 20,2% 11,2% 4,9% 51,1% 48,9% 1,5%  
Asker 740 17,4% 31,8% 31,1% 19,7% 7,3% 51,6% 48,4% 1,2%  
Birgitta 1105 33,1% 34,2% 21,7% 11,0% 8,5% 47,7% 52,3% 2,7%  
Brickebacken norra 1141 34,9% 34,3% 17,2% 13,7% 11,2% 49,4% 50,6% 13,1%  
Brickebacken södra 1288 34,4% 38,4% 17,2% 10,1% 9,4% 49,7% 50,3% 11,0%  
Brickeberg 1456 38,4% 30,8% 17,0% 13,8% 15,1% 49,2% 50,8% 5,4%  
Kilsmo-Brevens Bruk 504 12,5% 25,0% 32,9% 29,6% 7,7% 50,8% 49,2% 3,6%  
Ladugårdsängen 1770 24,6% 39,4% 18,8% 17,3% 7,1% 46,3% 53,7% 3,6%  
Lännäs-Vinön 852 13,8% 27,2% 33,6% 25,4% 6,5% 54,8% 45,2% 2,5%  
Norrbyås 490 17,6% 39,0% 27,8% 15,7% 8,6% 50,6% 49,4% 2,7%  
Odensbacken 1463 15,1% 30,0% 25,8% 29,1% 7,7% 47,7% 52,3% 1,8%  
Skebäck 1547 18,0% 20,9% 24,1% 37,0% 4,9% 44,9% 55,1% 2,7%  
Stora Mellösa 1558 12,1% 31,0% 29,4% 27,5% 5,1% 50,4% 49,6% 0,8%  
Sörby norra 1170 20,6% 30,6% 25,3% 23,5% 7,8% 49,1% 50,9% 1,7%  
Sörby södra 1470 18,6% 39,6% 26,8% 15,0% 7,1% 48,4% 51,6% 2,9%  
Sörbyängen 1683 24,4% 33,5% 25,9% 16,2% 9,1% 45,9% 54,1% 1,5%  
Tybble 1186 44,3% 24,5% 12,6% 18,6% 9,2% 44,0% 56,0% 5,6%  
Örebro Sydöstra 25377 25,4% 33,2% 22,3% 19,1% 8,6% 48,2% 51,8% 3,6%

http://www.val.se