Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Karlstads Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster norr 1400 12,6% 38,9% 26,2% 22,3% 6,2% 51,2% 48,8% 3,1%  
Alster söder 765 14,6% 38,6% 28,6% 18,2% 5,6% 50,7% 49,3% 1,6%  
Färjestad 1545 23,1% 35,8% 23,1% 18,0% 7,4% 49,4% 50,6% 1,7%  
Färjestad-Rud 1026 11,6% 26,1% 21,8% 40,4% 5,5% 45,2% 54,8% 2,0%  
Grava 1206 16,7% 36,7% 25,0% 21,6% 7,5% 52,4% 47,6% 2,2%  
Kronoparken centrum 1100 59,2% 23,0% 8,6% 9,2% 16,4% 52,1% 47,9% 10,1%  
Kronoparken söder 1344 40,8% 30,9% 17,5% 10,9% 13,4% 50,5% 49,5% 16,6%  
Kronoparken väst 1255 46,7% 27,0% 17,8% 8,4% 19,0% 52,2% 47,8% 6,9%  
Kronoparken öst 1202 43,6% 27,5% 21,4% 7,6% 15,0% 49,5% 50,5% 5,7%  
Kroppkärr 1379 12,7% 36,4% 23,6% 27,3% 8,0% 50,0% 50,0% 1,1%  
Lorensberg 1197 11,7% 37,9% 22,1% 28,2% 7,5% 48,1% 51,9% 1,4%  
Molkom 1417 14,3% 30,2% 21,0% 34,6% 6,1% 45,9% 54,1% 3,3%  
Norrstrand norr 1441 27,9% 26,2% 18,4% 27,5% 6,6% 45,7% 54,3% 1,8%  
Norrstrand söder 1550 27,5% 32,6% 20,8% 19,0% 8,1% 48,7% 51,3% 1,0%  
Norrstrand-Sjöstad 1585 15,2% 21,6% 21,0% 42,2% 3,8% 41,1% 58,9% 2,2%  
Nyed 1652 13,9% 32,0% 31,3% 22,8% 7,0% 53,1% 46,9% 2,7%  
Rud norr 1638 30,0% 37,3% 17,9% 14,8% 10,1% 47,0% 53,0% 7,6%  
Rud söder 1446 21,2% 20,9% 20,6% 37,3% 8,0% 43,6% 56,4% 3,7%  
Skattkärr 1312 15,6% 39,3% 24,3% 20,8% 8,0% 50,2% 49,8% 1,8%  
Skåre 965 14,5% 41,3% 17,5% 26,6% 8,4% 46,6% 53,4% 2,0%  
Soldattorpet-Älvåker 1587 14,6% 43,2% 23,7% 18,6% 8,1% 49,5% 50,5% 2,4%  
Stockfallet 955 13,4% 38,7% 25,8% 22,1% 8,0% 50,2% 49,8% 1,8%  
Stodene 1597 14,2% 39,4% 29,2% 17,2% 8,3% 51,1% 48,9% 1,2%  
Sundsta 1524 24,3% 27,7% 22,6% 25,3% 6,0% 46,2% 53,8% 2,3%  
Universitetet 1048 18,3% 30,5% 33,7% 17,5% 8,7% 50,0% 50,0% 3,4%  
Väse 1566 14,2% 30,7% 29,2% 25,9% 6,4% 51,7% 48,3% 1,9%  
Östra Fågelvik 905 15,0% 37,5% 26,9% 20,7% 7,3% 51,4% 48,6% 1,8%  
Karlstads Östra 35607 21,7% 32,7% 22,9% 22,6% 8,4% 48,9% 51,1% 3,5%

http://www.val.se