Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Skövde Södra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billingssluttningen 1813 20,9% 30,4% 19,1% 29,5% 6,1% 47,2% 52,8% 2,4%  
Centrum 1844 37,9% 25,7% 16,1% 20,3% 8,7% 51,1% 48,9% 4,9%  
Havstena 1895 27,5% 23,6% 18,3% 30,6% 6,0% 48,9% 51,1% 3,0%  
Hentorp 1339 18,2% 42,3% 18,9% 20,5% 8,8% 48,1% 51,9% 2,2%  
Igelstorp 1239 15,3% 38,7% 24,8% 21,1% 8,4% 49,7% 50,3% 3,1%  
Kullen 2033 22,6% 22,5% 18,7% 36,2% 5,1% 44,9% 55,1% 2,6%  
Källegården 1840 33,8% 24,8% 20,2% 21,3% 7,7% 49,3% 50,7% 2,4%  
Mariesjö 1524 43,7% 26,6% 14,4% 15,3% 13,3% 55,9% 44,1% 6,8%  
Skultorps Centrum 1553 16,5% 36,6% 21,6% 25,3% 8,4% 47,4% 52,6% 2,5%  
Skultorpsbygden 1818 16,0% 39,8% 25,4% 18,9% 8,1% 51,4% 48,6% 2,0%  
Våmb 1434 14,2% 34,9% 25,2% 25,7% 6,1% 51,0% 49,0% 2,2%  
Värsås 1264 16,7% 35,7% 24,9% 22,7% 6,9% 51,5% 48,5% 2,5%  
Östermalm 1286 28,1% 33,6% 21,4% 17,0% 8,5% 53,8% 46,2% 5,4%  
Skövde Södra 20882 24,4% 31,2% 20,4% 23,9% 7,7% 49,8% 50,2% 3,2%

http://www.val.se