Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Skövde Norra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berg 1149 15,7% 32,4% 32,2% 19,8% 7,7% 51,2% 48,8% 1,9%  
Dälderna 1836 16,1% 29,6% 28,0% 26,3% 7,2% 47,4% 52,6% 3,1%  
Ekäng-Ulveket 1745 12,0% 37,8% 27,7% 22,5% 6,5% 49,3% 50,7% 2,8%  
Frösve-Säter 1953 13,3% 37,0% 27,8% 22,0% 6,2% 50,3% 49,7% 1,3%  
Lunden 1243 21,8% 35,4% 21,6% 21,2% 8,1% 47,2% 52,8% 3,9%  
Norrmalm 1498 39,3% 29,3% 15,6% 15,8% 10,7% 49,9% 50,1% 5,9%  
Rosenhaga 1217 31,1% 32,1% 21,8% 15,0% 6,7% 51,5% 48,5% 4,8%  
Ryds Centrum 1709 29,8% 33,1% 21,3% 15,8% 10,8% 49,2% 50,8% 16,6%  
Stenelidsvägen 1382 18,2% 30,8% 34,0% 16,9% 9,3% 47,4% 52,6% 5,1%  
Södra Ryd 1317 15,5% 31,1% 34,9% 18,5% 7,9% 50,2% 49,8% 5,4%  
Tidan 1380 16,3% 30,0% 27,8% 25,9% 7,5% 50,7% 49,3% 2,4%  
Timmersdala 985 13,9% 32,4% 26,1% 27,6% 7,5% 49,3% 50,7% 1,5%  
Väring 1203 17,2% 39,5% 24,5% 18,8% 8,6% 52,5% 47,5% 0,9%  
Västra Fältet 1164 19,7% 25,1% 22,7% 32,6% 5,5% 46,6% 53,4% 2,9%  
Skövde Norra 19781 19,9% 32,7% 26,1% 21,2% 7,9% 49,4% 50,6% 4,4%

http://www.val.se