Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Borås 2

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 Norrmalm-Kypered 724 25,8% 27,3% 18,0% 28,9% 6,9% 44,9% 55,1% 5,0%  
Borås 2 Norrmalm-Västra 1296 28,8% 34,1% 19,2% 17,9% 7,9% 48,6% 51,4% 3,4%  
Borås 4 Norrmalm Nedre 773 29,8% 33,6% 21,0% 15,7% 7,9% 48,8% 51,2% 1,7%  
Borås 5 Norrmalm-Linnéparken 909 31,7% 34,4% 18,2% 15,7% 6,9% 46,3% 53,7% 2,0%  
Borås 6 Bergdalen 880 23,5% 32,8% 22,6% 21,0% 7,7% 45,2% 54,8% 0,8%  
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1068 29,7% 27,1% 21,9% 21,3% 7,9% 44,2% 55,8% 5,9%  
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 636 25,2% 31,8% 21,1% 22,0% 8,3% 45,6% 54,4% 5,0%  
Borås 26 Högskoleområdet 881 33,4% 23,4% 19,3% 24,0% 10,2% 47,8% 52,2% 3,9%  
Borås 27 Engelbrektsområdet 1222 23,6% 24,8% 17,7% 34,0% 5,3% 42,1% 57,9% 2,0%  
Borås 28 Lugnet 798 23,8% 27,1% 20,7% 28,4% 7,0% 47,1% 52,9% 2,4%  
Borås 29 Övre Villastan 1127 27,1% 29,6% 22,1% 21,2% 7,6% 47,0% 53,0% 2,4%  
Borås 30 Nedre Villastan 1328 23,9% 21,5% 20,7% 33,9% 5,7% 43,3% 56,7% 3,0%  
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1182 20,2% 34,4% 23,5% 21,8% 6,8% 48,7% 51,3% 4,1%  
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 859 21,9% 32,9% 26,4% 18,7% 10,8% 49,1% 50,9% 3,6%  
Borås 39 Dammsvedjan 762 21,3% 33,9% 19,9% 24,9% 7,0% 51,6% 48,4% 5,2%  
Borås 40 Kristineberg 377 15,1% 22,3% 44,3% 18,3% 5,8% 48,8% 51,2% 1,6%  
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1356 27,2% 30,0% 21,2% 21,6% 8,4% 46,7% 53,3% 17,3%  
Borås 51 Centrum 1122 34,8% 24,3% 18,8% 22,0% 8,8% 48,1% 51,9% 4,3%  
Borås 52 Druvefors 1238 29,3% 31,3% 19,7% 19,7% 8,1% 47,2% 52,8% 4,3%  
Borås 53 Göta 1107 31,2% 30,9% 14,8% 23,1% 8,6% 44,2% 55,8% 6,1%  
Borås 55 Regementet-Funningen 1429 25,1% 31,8% 22,0% 21,1% 7,5% 51,6% 48,4% 5,0%  
Kinnarumma 1156 14,2% 33,1% 27,1% 25,6% 8,3% 51,6% 48,4% 2,7%  
Rydboholm 1251 16,0% 41,2% 22,5% 20,2% 7,7% 50,3% 49,7% 5,1%  
Seglora 511 15,3% 30,5% 31,5% 22,7% 5,3% 51,5% 48,5% 3,9%  
Svaneholm 794 15,7% 35,9% 25,3% 23,0% 6,2% 53,0% 47,0% 13,0%  
Viskafors 1188 14,4% 34,2% 25,6% 25,8% 6,6% 48,1% 51,9% 4,7%  
Borås 2 25974 24,5% 30,7% 21,8% 23,0% 7,6% 47,6% 52,4% 4,7%

http://www.val.se