Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Borås 1

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 730 13,8% 34,8% 27,0% 24,4% 7,7% 50,7% 49,3% 2,7%  
Borås 8 Hulta Västra 1048 22,8% 30,0% 24,9% 22,3% 9,4% 46,2% 53,8% 16,2%  
Borås 9 Hulta-Brotorp 1196 13,0% 26,4% 26,8% 33,9% 7,8% 49,1% 50,9% 1,6%  
Borås 10 Hulta-Sörmarken 956 16,8% 29,0% 24,5% 29,7% 6,3% 47,7% 52,3% 6,0%  
Borås 11 Hässleholmen-Fjärding 1255 27,7% 34,4% 20,3% 17,5% 10,0% 50,7% 49,3% 24,5%  
Borås 12 Hässleholmen-Alnen 1114 29,4% 35,0% 16,7% 18,9% 9,1% 48,4% 51,6% 28,5%  
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1207 23,6% 31,2% 21,8% 23,4% 6,9% 50,7% 49,3% 11,8%  
Borås 15 Hässleholmen Norra 961 22,0% 29,1% 23,7% 25,2% 9,1% 49,2% 50,8% 13,6%  
Borås 31 Bergsäter 998 28,9% 29,8% 21,4% 19,9% 7,7% 48,6% 51,4% 2,1%  
Borås 32 Trandared-Söderkulla 952 16,5% 34,2% 22,3% 27,0% 5,4% 48,1% 51,9% 2,0%  
Borås 33 Trandared 920 18,5% 32,6% 23,7% 25,2% 7,0% 44,7% 55,3% 3,9%  
Borås 34 Trandared-Strömsdal 988 15,9% 33,2% 26,5% 24,4% 6,3% 49,2% 50,8% 3,6%  
Borås 35 Trandared-Skolan 904 26,3% 28,3% 17,7% 27,7% 7,4% 47,9% 52,1% 5,9%  
Borås 36 Trandared-Söderfors 739 26,1% 30,9% 16,5% 26,5% 8,1% 46,0% 54,0% 5,8%  
Brämhult Norra 1208 12,3% 34,6% 25,2% 27,9% 6,5% 51,2% 48,8% 1,6%  
Brämhult Södra 1259 14,0% 39,8% 24,9% 21,3% 8,3% 51,2% 48,8% 2,5%  
Brämhult-Svensgärde 1163 15,8% 32,6% 26,8% 24,8% 7,4% 47,8% 52,2% 2,2%  
Dalsjöfors 1 Västra 799 18,0% 39,7% 25,7% 16,6% 8,3% 51,8% 48,2% 3,0%  
Dalsjöfors 2 Östra 1276 16,0% 35,7% 24,1% 24,3% 7,6% 51,3% 48,7% 2,0%  
Dalsjöfors 9 Centrum 1072 16,7% 31,7% 25,2% 26,4% 8,1% 49,2% 50,8% 3,0%  
Dannike 659 14,7% 34,7% 27,5% 23,1% 6,4% 50,8% 49,2% 3,5%  
Gånghester 1350 15,6% 33,4% 26,5% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 2,5%  
Målsryd 876 16,0% 39,0% 25,3% 19,6% 7,5% 50,1% 49,9% 4,0%  
Rångedala 601 15,8% 39,1% 24,8% 20,3% 8,0% 51,1% 48,9% 1,7%  
Äspered 695 16,3% 35,4% 27,3% 21,0% 8,1% 50,9% 49,1% 2,6%  
Borås 1 24926 18,9% 33,3% 23,8% 24,0% 7,7% 49,3% 50,7% 6,6%

http://www.val.se