Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Valkrets 2 Trollhättan Södra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1853 28,5% 23,3% 19,2% 29,1% 9,3% 48,3% 51,7% 6,0%  
17 Kronogård N 1649 21,5% 33,8% 22,6% 22,0% 9,3% 46,9% 53,1% 18,7%  
18 Kronogård S 1697 25,1% 30,5% 23,9% 20,4% 9,8% 49,7% 50,3% 18,6%  
19 Skoftebyn N 1427 19,1% 38,0% 22,4% 20,6% 8,1% 50,4% 49,6% 4,8%  
20 Skoftebyn V 1625 10,8% 37,7% 24,4% 27,1% 5,8% 49,8% 50,2% 2,5%  
21 Sylte S 1521 18,0% 30,5% 24,2% 27,3% 6,0% 52,3% 47,7% 10,7%  
22 Sylte N 1139 22,3% 32,7% 21,3% 23,6% 7,8% 49,8% 50,2% 11,9%  
23 Lextorp N 1339 17,9% 30,4% 24,8% 26,9% 6,7% 50,0% 50,0% 14,5%  
24 Lextorp S 1554 20,0% 34,7% 31,9% 13,4% 10,2% 48,3% 51,7% 5,9%  
26 Norra Björke 420 14,3% 34,5% 25,5% 25,7% 6,7% 53,6% 46,4% 1,4%  
27 Åsaka 1211 13,0% 34,1% 29,6% 23,3% 6,1% 51,4% 48,6% 1,7%  
28 Halvorstorp 1586 13,7% 40,9% 26,2% 19,2% 7,5% 52,3% 47,7% 1,6%  
29 Velanda 1076 15,3% 36,3% 29,8% 18,5% 8,2% 51,7% 48,3% 2,4%  
30 Upphärad 923 14,6% 35,8% 30,4% 19,2% 6,6% 51,0% 49,0% 3,3%  
31 Sjuntorp N 1343 14,8% 35,3% 24,5% 25,4% 6,7% 50,4% 49,6% 3,0%  
32 Sjuntorp S 1016 16,0% 36,1% 28,0% 19,9% 6,7% 50,5% 49,5% 5,0%  
Valkrets 2 Trollhättan Södra 21379 18,4% 33,7% 25,2% 22,7% 7,8% 50,1% 49,9% 7,6%

http://www.val.se