Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1443 20,4% 37,1% 20,0% 22,6% 8,0% 52,0% 48,0% 3,6%  
2 Hjulkvarn 1188 17,4% 41,8% 21,8% 18,9% 7,0% 49,5% 50,5% 2,3%  
3 Stavre Ö 1319 14,6% 41,4% 22,4% 21,6% 7,0% 49,8% 50,2% 2,7%  
4 Stavre V 1300 25,2% 36,4% 16,5% 21,8% 8,8% 51,2% 48,8% 3,5%  
5 Sandhem 1558 12,4% 35,0% 24,4% 28,2% 6,5% 48,3% 51,7% 2,2%  
6 Strömslund 1664 15,5% 43,4% 22,9% 18,1% 7,2% 52,2% 47,8% 2,5%  
7 Torsred 1800 13,1% 36,4% 24,8% 25,7% 6,4% 50,3% 49,7% 2,2%  
8 Björndalen 1169 16,7% 42,7% 31,1% 9,5% 9,3% 49,6% 50,4% 3,1%  
9 Centrum N 1375 19,5% 19,5% 17,1% 43,9% 3,7% 44,5% 55,5% 1,2%  
10 Centrum V 1314 26,6% 27,7% 21,9% 23,7% 7,2% 49,3% 50,7% 3,9%  
11 Centrum S 1462 29,3% 23,7% 21,3% 25,8% 6,0% 50,1% 49,9% 3,2%  
12 Tingvalla 1737 37,8% 28,5% 15,9% 17,8% 12,3% 50,3% 49,7% 2,8%  
13 Centrum Ö 1371 26,5% 20,8% 20,2% 32,5% 7,3% 47,5% 52,5% 5,3%  
14 Hjortmossen 971 22,8% 26,0% 20,3% 31,0% 5,5% 50,6% 49,4% 3,7%  
25 Skogshöjden 1553 19,1% 49,4% 20,8% 10,7% 9,8% 50,0% 50,0% 5,4%  
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21224 21,1% 34,2% 21,4% 23,3% 7,5% 49,7% 50,3% 3,1%

http://www.val.se