Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 734 22,5% 21,0% 19,9% 36,6% 9,0% 44,3% 55,7% 4,4%  
Vänersborg 7 1236 11,3% 35,8% 25,4% 27,5% 6,8% 50,2% 49,8% 2,4%  
Vänersborg 11 926 28,8% 23,9% 19,4% 27,9% 8,4% 51,5% 48,5% 6,0%  
Vänersborg 12 1207 16,8% 25,2% 23,7% 34,3% 4,5% 45,2% 54,8% 1,6%  
Vänersborg 13 934 13,4% 28,5% 24,4% 33,7% 6,9% 47,1% 52,9% 1,6%  
Vänersborg 14 1024 21,4% 28,6% 24,4% 25,6% 8,7% 49,6% 50,4% 8,0%  
Vänersborg 19 1001 23,4% 36,8% 23,7% 16,2% 9,9% 49,2% 50,8% 11,8%  
Vänersborg 23 518 16,8% 37,3% 25,9% 20,1% 10,4% 51,7% 48,3% 1,2%  
Vänersborg 24 896 10,8% 41,0% 24,6% 23,7% 5,9% 51,2% 48,8% 2,1%  
Vänersborg 25 1139 17,9% 33,3% 26,3% 22,6% 7,3% 50,8% 49,2% 1,8%  
Vänersborg 26 505 14,1% 35,0% 28,3% 22,6% 6,7% 55,0% 45,0% 4,2%  
Vänersborg 27 1145 17,1% 34,8% 22,1% 25,9% 7,4% 49,4% 50,6% 3,1%  
Vänersborg 28 1202 14,5% 29,8% 18,8% 36,9% 5,6% 47,4% 52,6% 2,1%  
Vänersborg 29 945 16,1% 40,2% 27,6% 16,1% 7,5% 51,0% 49,0% 1,3%  
Vänersborg Ö 13412 17,4% 32,1% 23,7% 26,8% 7,3% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se