Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Vänersborg V

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1201 17,2% 20,4% 23,6% 38,7% 6,2% 43,5% 56,5% 2,0%  
Vänersborg 2 1341 17,8% 21,3% 20,2% 40,7% 5,4% 43,4% 56,6% 2,6%  
Vänersborg 3 1303 13,0% 44,5% 23,1% 19,4% 7,1% 50,9% 49,1% 1,5%  
Vänersborg 4 1349 12,7% 35,7% 27,9% 23,7% 6,4% 48,6% 51,4% 0,7%  
Vänersborg 5 1084 28,4% 26,8% 17,7% 27,0% 9,2% 49,0% 51,0% 3,9%  
Vänersborg 8 1242 20,8% 40,3% 28,5% 10,5% 10,3% 49,7% 50,3% 2,9%  
Vänersborg 9 391 12,5% 35,8% 29,4% 22,3% 5,6% 53,7% 46,3% 2,6%  
Vänersborg 10 1125 15,8% 29,1% 25,8% 29,3% 5,2% 48,4% 51,6% 2,7%  
Vänersborg 15 588 15,3% 29,9% 30,6% 24,1% 5,3% 51,0% 49,0% 1,9%  
Vänersborg 16 1448 14,8% 25,9% 24,4% 34,8% 6,4% 50,2% 49,8% 2,2%  
Vänersborg 17 344 17,4% 28,5% 31,4% 22,7% 3,8% 54,1% 45,9% 1,2%  
Vänersborg 18 443 15,1% 30,9% 29,8% 24,2% 6,5% 55,1% 44,9% 2,5%  
Vänersborg 20 529 14,9% 33,1% 29,9% 22,1% 7,0% 55,4% 44,6% 2,3%  
Vänersborg 21 675 17,6% 32,3% 28,1% 21,9% 8,4% 53,5% 46,5% 3,9%  
Vänersborg 22 1434 15,2% 30,1% 27,7% 27,0% 7,3% 51,6% 48,4% 2,8%  
Vänersborg 30 1150 16,1% 35,6% 29,2% 19,1% 8,5% 49,9% 50,1% 3,0%  
Vänersborg V 15647 16,7% 31,1% 25,8% 26,4% 7,0% 49,5% 50,5% 2,4%

http://www.val.se