Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Uddevalla 3

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 5 1389 24,7% 35,3% 23,7% 16,3% 8,5% 51,1% 48,9% 3,0%  
Bäve 6 1150 16,3% 36,1% 26,1% 21,5% 8,4% 48,5% 51,5% 3,6%  
Bäve 7 1004 24,7% 31,7% 24,1% 19,5% 10,3% 50,6% 49,4% 19,5%  
Bäve 8 945 24,4% 32,9% 17,8% 24,9% 8,9% 49,8% 50,2% 13,5%  
Bäve 10 1066 11,9% 26,1% 23,5% 38,5% 5,4% 46,6% 53,4% 1,5%  
Bäve 11 963 14,4% 31,2% 33,2% 21,2% 7,1% 49,5% 50,5% 3,8%  
Lane-Ryr 1275 17,2% 33,6% 27,1% 22,1% 8,2% 53,0% 47,0% 1,8%  
Uddevalla 2 1049 28,2% 36,1% 18,4% 17,3% 9,3% 49,0% 51,0% 3,3%  
Uddevalla 5 1366 25,5% 26,4% 22,3% 25,8% 7,8% 47,8% 52,2% 3,3%  
Uddevalla 8 1477 28,3% 23,9% 19,8% 28,0% 7,6% 49,5% 50,5% 3,7%  
Uddevalla 9 1259 18,5% 21,6% 24,6% 35,3% 5,8% 45,5% 54,5% 3,0%  
Uddevalla 3 12943 21,6% 30,2% 23,6% 24,7% 7,9% 49,2% 50,8% 5,1%

http://www.val.se