Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Uddevalla 2

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1318 14,6% 28,2% 31,5% 25,7% 6,1% 51,8% 48,2% 2,5%  
Bäve 1 1217 18,3% 30,7% 24,6% 26,4% 6,5% 49,8% 50,2% 4,5%  
Bäve 2 1105 34,5% 28,4% 18,3% 18,8% 10,2% 49,3% 50,7% 8,1%  
Bäve 3 989 14,7% 20,0% 18,6% 46,7% 5,6% 42,8% 57,2% 3,5%  
Bäve 4 1370 25,8% 35,3% 21,5% 17,4% 8,9% 47,7% 52,3% 3,3%  
Bäve 9 1303 11,1% 32,8% 21,6% 34,5% 6,8% 49,0% 51,0% 1,8%  
Bäve 12 1057 20,7% 42,6% 27,0% 9,7% 11,0% 47,9% 52,1% 1,4%  
Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 891 12,9% 42,2% 19,2% 25,7% 6,4% 50,6% 49,4% 1,5%  
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen 1525 14,2% 44,9% 24,8% 16,2% 8,3% 49,2% 50,8% 1,7%  
Herrestad-Utby-Lanesund 1412 12,0% 33,4% 30,5% 24,2% 6,8% 50,1% 49,9% 2,3%  
Högås-Skredsvik 1156 15,0% 35,0% 28,1% 21,9% 6,7% 50,7% 49,3% 2,4%  
Skredsvik västra 568 15,0% 30,1% 33,8% 21,1% 9,7% 51,9% 48,1% 3,3%  
Skredsvik östra 563 15,5% 39,1% 28,6% 16,9% 7,3% 51,3% 48,7% 2,8%  
Uddevalla 2 14474 17,3% 34,2% 25,0% 23,5% 7,6% 49,3% 50,7% 3,0%

http://www.val.se